Нормативно-правова база

ВІЗИТНА КАРТА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ


Прізвище, ім’я,  по батькові: Чорна Світлана Людвігівна
Адреса досвіду (повна назва навчального закладу): Комунальна установа Центр розвитку дитини «Пролісок» Дунаєвецької міської ради, , вул.Гагаріна 22, м.Дунаївці, Хмельницька обл. 32400
Фах: виховання в дошкільних установах          
Посада:  вихователь
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 
Педагогічний стаж: 23 роки
Назва досвіду: Прогулянкова група «Майбутній школяр» як одна з форм забезпечення дітей дошкільною освітою
Класифікація досвіду за темою та змістом: комплексний
Класифікація досвіду за характером діяльності: новаторський
Суть та зміст досвіду: система роботи групи короткотривалого перебування дітей «Майбутній школяр »
Анотація досвіду: робота розкриває нові підходи до організації суспільного дошкільного виховання,  форми охоплення дітей дошкільною освітою, специфіку навчально-виховного процесу у прогулянковій групі. У роботі подано орієнтовний режим дня у прогулянковій групі, орієнтовний    розклад занять, конспекти освітньо-виховних заходів у групі,  матеріали роботи з батьками.
Результативність:
 1. Газета «Дунаєвецький вісник» квітень 2007 року – стаття «Майбутній школяр» – група нового типу».
 2. Збірник «Нові форми здобуття дошкільної освіти» ХОІППО Група «Майбутній школяр». Виставка педінновацій 2007 рік, робота Прогулянкова група «Майбутній школяр» як одна з форм забезпечення дітей дошкільною освітою.
 3. Газета «Розкажіть онуку» № 7 2010р. – «Майбутній школяр – група нового типу».
 4. Газета «Дунаєвецький вісник» червень 2010р. – Ювілей групи «Майбутній школяр»
 5. Палітра педагога № 5 2011 р. – Цікава економіка. Формування економічної компетентності старших дошкільнят у сюжетно-рольових творчих іграх.
 6. Виставка пер.пед.досвіду «Знайди економіку в грі. Засвоєння дошкільниками економічного досвіду у сюжетно-рольових творчих іграх». Диплом ІІІ рівня 2011 р. Участь в Інтернет конференції «Впровадження програми «Впевнений старт» 2011 – 2012 н.р.
 7. Керівник  творчої групи вихователів груп молодшого віку 2012 – 2013 н. рік.
 8. Участь у обласному методичному об’єднанні  творчо-пошукової групи керівників методичних об’єднань районів Хмельницької області з питань інтеграції освітнього процесу в умовах родинної групи на базі перспективного досвіду переможця Всеукраїнського конкурсу «Кращий вихователь дошкільного навчального закладу - 2012» Любко Тетяни Станіславівни.
 9. Виступ на серпневій конференції «Інтеграція – провідний принцип організації освітнього процесу в родинній групі» 2013 р.
 10. Керівник творчої групи вихователів молодшого дошкільного віку з проблеми «Особистісно-орієнтована модель дошкільної освіти за вимогами БК» 2013р.
 11. Керівник творчої групи вихователів молодшого дошкільного віку з проблеми «Особистісно-орієнтована модель дошкільної освіти за вимогами БК» 2014р.
 12. Керівник творчої групи вихователів молодшого дошкільного віку з проблеми «Трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно - практичної діяльності дітей» 2015р.
 13. Участь у Всеукраїнській акції «Щоб навчання було цікавим» редакції часопису «Розкажіть онуку», робота «Економіка в казках», листопад 2015р.
 14. Керівник семінару – практикуму для вихователів груп старшого дошкільного віку з проблеми «Формування освітніх компетенцій старших дошкільників у контексті реалізації завдань освітніх ліній БК через зміст комплексних програм» 2016р.
 15. Виставка пер.пед.досвіду «Достаток починається з ощадливості. Пошуково – ігрова діяльність через казку – один із засобів економічного виховання». Диплом І ступеня 2016р.
 16. Бібліотечка дитячого садка вересень 2016р. – Педагогічний тренінг «Формування навичок економічного мислення та економічних уявлень у дітей дошкільного віку»
 17. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Сталий розвиток – наш вибір»; робота «Достаток починається з ощадливості», лютий 2016р.
 18. Керівник семінару-практикуму для вихователів старших груп з проблеми «Забезпечення реалізації основних положень Державного стандарту дошкільної освіти щодо формування освітніх компетенцій старших дошкільників» 2017р.
 19.  Участь у конкурсі  дитячого малюнка часопису «Розкажіть онуку», травень 2017р.


Відомості про вивчення досвіду: досвід вивчався вихователем - методистом ЦРД «Пролісок» Завальською А.М.  Досвід розглянуто і схвалено  на педагогічній раді Комунальної установи Центру розвитку дитини «Пролісок»  Дунаєвецької міської ради (протокол №2 листопад 2007 року) та на науково-методичній раді КУ ДРР «РМК»(протокол №4, листопад 2007 року).

Завідувачу КУ ДРР «РМК»
Козирській А.І.

Подання

Просимо розглянути досвід вихователя Центру розвитку дитини «Пролісок» Чорної Світлани Людвігівни у зв’язку з атестацією на присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист».
Досвід вихователя Чорної Світлани Людвігівни «Прогулянкова група «Майбутній школяр» як одна з форм забезпечення дітей дошкільною освітою» вивчався вихователем-методистом Центру розвитку дитини «Пролісок» Завальською А.М.
Досвід Чорної С.Л. розглянуто і схвалено педагогічною радою Центру розвитку дитини «Пролісок» протокол № 2 від 28 листопада 2007р.

Голова педагогічної ради                                                    Г.Давиденко
Секретар                                                                                 А.Завальська

Анотація 
на роботу вихователя 

Центру розвитку дитини «Пролісок» 
Чорної Світлани Людвігівни 
«Прогулянкова група «Майбутній школяр» як одна з форм забезпечення дітей дошкільною освітою»
Посібник спрямований на ознайомлення працівників дошкільних навчальних закладів з діяльністю групи короткотривалого перебування дітей «Майбутній школяр».
Крім теоретичних засад подано практичні доробки з досвіду роботи прогулянкової групи: конспекти занять, розвивальний та освітній матеріал.
Робота допоможе дошкільним закладам у виборі форм наступності ДНЗ та школи, їх пошуках організації дошкільної освіти, зорієнтованої на запити, потреби і вимоги сім’ї.
Робота має практичне значення і може використовуватися педагогами дошкільних навчальних закладів, батьками. 
Вихователь – методист                                  А.Завальська

Характеристика


вихователя Комунальної установи 
Центр розвитку дитини «Пролісок» 
Дунаєвецької міської ради 
   Чорної Світлани Людвігівни 

Чорна Світлана Людвігівна 1963 року народження. У 1983 році закінчила Хмельницьке педагогічне училище по спеціальності «виховання в дошкільних установах».  Педагогічний стаж  - 34 роки.
За час роботи у ЦРД «Пролісок» зарекомендувала себе як професійно-компетентний педагог. Виявляє високий рівень теоретичної підготовки, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, досконало володіє педагогічним інструментарієм, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, організовує освітньо-виховний процес відповідно до сучасних методичних вимог. Планує навчально-виховний процес з урахуванням результатів діагностики вихованців, запитів батьків.
          Виконуючи нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти, скеровує свою діяльність на якісне впровадження Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Сприяє створенню умов для реалізації принципів гуманізації виховання, розвиваючого навчання, оптимізації навчально-виховного процесу, вдосконаленню процесів діагностики, планування освітнього процесу. Керується особистісно-орієнтованою моделлю навчання і виховання.
         Наполегливо працює над методичним проектом «Казка вчить як на світі жити» (Пошуково-ігрова діяльність через казку-один із засобів економічного виховання). Постійно  обирає новітні форми роботи з дітьми. Її робота відзначається творчим підходом до проведення всіх педагогічних заходів, досконалою методикою, активною комунікативно-мовленнєвою діяльністю.
    Чорна Світлана Людвігівна серйозно і відповідально ставиться до покладених на неї обов’язків та доручень, є керівником постійно діючого семінару-практикуму вихователів старших груп.
    Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, зокрема, шляхом участі в роботі семінарів – практикумів, педагогічних рад, методичних тижнів. 
  
У 2017 році – прийняла участь у проведенні практичної частини для слухачів курсів підвищення кваліфікації ХОІППО в Дунаєвецькому районі. Провела заняття-гру «Як овочі на ринок потрапили»
У 2016р. в рамках Програми розвитку організації об’єднаних націй в Україні  прийняла участь у  Всеукраїнському конкурсі «Сталий розвиток – наш вибір» у номінації Я навчу свою родину бути ощадливою - подала матеріали  «Достаток починається з ощадливості»
  У 2016 році взяла участь у обласній виставці передового педагогічного досвіду, відзначена дипломом І ступеня.

У 2016 р. у  Бібліотечці вихователя дитячого садка  надруковано її матеріали  педагогічного тренінгу «Формування навичок економічного мислення та економічних уявлень у дітей дошкільного віку»
Вихователь працює у тісній взаємодії з сім’єю. Користується заслуженою повагою серед колег та батьківської громадськості. Відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.


Завідуюча ЦРД «Пролісок»                        ________________Михальська А.А.
Немає коментарів:

Дописати коментар